Föräldrar behöver kunskap om spel om pengar

Folkhälsomyndigheten presenterade en ny undersökning angående föräldrars kunskap om spel om pengar och deras betydelse i att förebygga spelberoende.

I undersökningen medverkade 3000 föräldrar och 3200 i åldrarna 16-19 år. Resultatet pekar på att det finns ett behov av insatser samt ökat ansvar från föräldrar gällande spel om pengar och spelvanor. Mer än hälften av alla vuxna som var med i undersökningen har aldrig pratat med sina barn om spel om pengar.

Jessika Spångberg, utredare från folkhälsomyndigheten säger i pressmeddelandet:

"Föräldrar och andra vuxna som är nära behöver prata med unga om spel om pengar. Både om riskerna med spel, men även om exponeringen för och normaliseringen av spel om pengar. Samtalen borde ske innan det blir problematiskt och konfliktfyllt."

Statistik från undersökningen av de unga

I statistiken av de unga personerna som har intervjuats visas det klart och tydligt att spel om pengar förekommer i deras liv på ett eller annat sätt.

  • 3% har problem med spelande.
  • 36% har själva spelat om pengar det senaste året.
  • 14% uppger att det finns en person i deras närhet som har spelproblem.
  • 75% har sett reklam om spel den senaste veckan.
  • 2% har haft konflikter om spel om pengar i familjen det senaste året.

Det finns föräldrar som låter sina barn vara med vid spel

I undersökningen av de 3000 föräldrarna visar det sig att mer än hälften av dem har spelat om pengar någon gång under det senaste året. Det visar också sig ett samband mellan spelande föräldrar och unga som spelar om pengar. Ungefär hälften av de yngre talar om att någon av deras föräldrar också spelar.

Häpnadsväckande är att ungefär var femte 16-17 åring uppger att de har spelat tillsammans med en förälder. Vanligast är att unga är med och spelar vid lotterier, bingo, sportspel eller hästspel. Men det finns även föräldrar som låter sina barn vara med när de spelar poker och casinospel.

Behov om spelspecifika insatser till föräldrar

Resultatet av undersökningen visar klart och tydligt att det finns ett behov om specifika insatser som riktar sig åt föräldrar för att minska spelproblem. De behöver framförallt mer kunskap om spel om pengar och se över sina egna spelvanor.

Föräldrar behöver förstå vikten av att diskutera med sina barn om spel om pengar och upprätthålla gällande åldersgräns i hemmet för det.

Kestutis Balcius
Innehållsansvarig
Kestutis Balcius
Skribent & Webbansvarig
LinkedIn

Kestutis har lång erfarenhet inom casino och betting från sitt arbete på spelbolag både utomlands och i hemlandet Sverige. Nu delar han generöst med sig av sin expertis med våra läsare på Alcasino.